مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Basic - 1GB Disk Space

Upto 5 Websites

Unlimited Databases

Automatic Backup Every 5 Days

5 Zip File Downloads Per Month

3 Full Website Restores Per Month

5 Individual File Restores Per Month

CG Professional - 5GB Disk Space

Upto 10 Websites

Unlimited Databases

Daily Automatic Backup

On Demand Backups

Unlimited Zip File Downloads Per Month

Unlimited Full Website Restores Per Month

Unlimited Individual File Restores Per Month

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.203.142) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution